19/05/2024

Programa pentru disciplina istorie pe intelesul tuturor! 

Obs: Momentan, aceasta este valabila si pentru Examenul de Bacalaureat 2021!

COMPETENŢE DE EVALUAT

 1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
   1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
   1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
   1.3. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
   1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie
 2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
   2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj
   2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate
 3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
   3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere
   3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi
  proceselor istorice
   3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele
  istorice
 4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru
  rezolvarea de probleme
   4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric
   4.2. Construirea de sinteze tematice
  III. DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI (clasa a XII-a)
  A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
 5. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
  B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
 6. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în
  Europa.
 7. Constituţiile din România.
  C. STATUL ŞI POLITICA
 8. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).
 9. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
 10. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia
  democraţiei postdecembriste.
  D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
 11. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
 12. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.
 13. România în perioada „Războiului rece”.
Programa-istorie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *