17/07/2024

GRUPURI DE SUNETE

  • DIFTONG – grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și o semivocală, care se rostesc într-o singură silabă.

Exemple:  

toată – toa-tă => diftong – oa

venea – ve-nea => diftong – ea

iarba – iar-ba => diftong – ia

iernat – ier-nat => diftong – ea

soarbe – soar-be => diftong – oa

avea – a-vea => diftong – ea

coasă – coa-să => diftong – oa

ploaie – ploa-ie => diftongi – oa și ie

fier – fier => diftong – ie

broasca – broas-că => diftong – oa

  • TRIFTONG – grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și o semivocală, care se pronunță într-o singură silabă.

Exemple:  

veneau – ve-neau => triftong – eau

tropoteau – tro-po-teau => triftong – eau

frantuzoaică – fran-țu-zoai-că => triftong – oai

englezoaica – en-gle-zoai-ca => triftong – oai

leoarcă – leoar-că => tiftong – eoa

leoaică – le-oai-că => triftong – oai

creioane – cre-ioa-ne => triftong – ioa

lăcrămioară – lă-cră-mioa-ră => triftong – ioa

vreau – vreau => triftong – eau

inimioară – i-ni-mioa-ră => triftong – ioa

împăiau – îm-pă-iau => triftong – iau

iau – iau => triftong – iau

  • HIATUL – este grupul de sunete alcătuit din două vocale care se rostesc în două silabe diferite.

Exemple:  

alee – a-le-e => e-e – hiat

ploaie – ploa-ie => a-i– hiat

bucurie – bu-cu-ri-e => i-e – hiat

boreal – bo-re-al => e-a – hiat

prietenie – prie-te-ni-e => i-e – hiat

cereale – ce-re-a-le => e-a– hiat

Pentru meditatii limba romana, nu ezitati sa ne contactati!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *