Aplicatii gimnaziu si liceu

Rezolvare test 3 antrenament EN Limba română 30.03.2020

EN_VIII_Limba_romana_2020_Testul_3

Subiectul I

A. 1. apus = asfințit, zenit

         lin = ușor, încet, duios, domol

 2. Ca semn ortografic, cratima din secvența ” Eu caut colo-n răsărit” are rolul de a marca elidarea vocalei ”Δ și rostirea în aceeași silabă a două părți de vorbire diferite, adverbul de loc ” acolo” și prepoziția ”în”. Totodată, în cadrul operei literare în versuri, cratima mai are rolul de a conferi muzicalitate poeziei, prin conservarea rimei, a ritmului si a măsurii versurilor.

 3. răsfrânge – cuvânt derivat de la cuvântul de bază ” a frânge” + prefixul ” răs”.

pierdut – cuvânt obținut prin conversiune, verbul la participiu devine adjectiv provenit din verb la participiu.

4.  sfâșiind – sfâ- și – ind

     albaștri – al – baș – tri

5.  Versurile date au rimă împerecheată.

     Măsura versurilor este de 8 silabe.

6.  Exemple de două figuri de stil diferite:

     ”lacul cel verde” – epitet cromatic

     ”norii cei albi de argint” – metaforă

Subiectul II

A. 1. Manut este numele dealului pe care a fost amenajat parcul de aventură.

Categoriile de vârste ale copiilor în funcție de care sunt concepute traseele sunt: până la 7 ani și, respectiv, 7 – 14 ani.

2.  Dorin Timonea este autorul articolului din care este extras fragmentul.

     Titlul articolului din care este extras fragmentul este ”Parcul ascuns de pe lângă Alba Iulia: aventură în pădurea de pe dealul Mamut”.

3.  au fost amplasate – diateza pasivă, modul indicativ

să elaborăm – diateza activă, modul conjunctiv

4. diverse – atribut adjectival, adjectiv propriu – zis

    care – subiect, pronume relativ

5.  ”să aducem un plus de calitate pentru serviciile…”  – propoziție subordonată  Completivă directă

     ” pe care le oferim…” – propoziție subordonată atributivă

6.  Un exemplu de frază care să conțină o propoziție sobordonată subiectivă, introdusă prin conjuncția subordonatoare ”să” este:

    Trebuie 1/ să ne pregătim imediat de culcare. 2/

     P1 = propoziție principală;   P2 = propoziție subordonată subiectivă

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *