Aplicatii gimnaziu si liceu

Rezolvare test 1 antrenament Evaluare Națională Limba și literatura română 30.03.2020

EN_VIII_Limba_romana_2020_Testul_1

 

Subiectul I

A.  1. pică = cade; amărât = sărac, supărat

2. Ca semne de punctuație, virgulele din secvența dată, ”Ce te legini, plopule,/Fără ploaie. ” au rolul de a marca izolarea unui substantiv in cazul vocativ de restul enunțului.

3. vălurele – cuvânt derivat de la cuvântul de bază ”val” + sufixul ”rele”.

domol – cuvânt obținut prin conversiune, adjectivul devine adverb de mod.

4.  Exemple de cuvinte care conțin diftong: ploaie (diftongi: oa și ie); vremea (diftong: ea); iarna (diftong: ia); grea (diftong: ea).

5. Măsura primului vers este de 8 silabe, iar măsura celui de-al doilea vers este de 7 silabe.

6. Versurile date, ”-Da’ cum nu m-oi legăna,/Dacă mi-a trecut vremea/Şi-a venit iarna cea grea!“, accentuează sentimentele de tristețe, de jale, dar și de melancolonie ale plopului, marcate de trecerea ireversibilă a timpului. Plopul se simte neputincios în fața trecerii anotimpului cald și a apropierii, cu pași repezi, a iernii, aspect care îl împiedică să își mai legene crengile, așa cum îî place lui, întrucât frunzele încep să cadă odată cu sosirea toamnei.

Subiectul II

A. 1. Africa este denumirea continentului care l-a pasionat pe fotograful și naturalistul francez, Jean Dragesco.

1956 este anul în care Jean Dragesco participă la misiunea științifică îndrumată de zoologul francez Pierre- Paul Grasse.

2. Alexandru Marinescu este autorul articolului din care a fost extras fragmentul dat.

Articolul din care a fost extras fragmentul dat se intitulează ”Jean Dragesco. Fragmente dintr-un jurnal african inedit”.

3.  impecabile – gen feminin, cazul acuzativ

celebri – gen masculin, cazul genitiv

4.  Africa – subiect simplu exprimat prin substantiv propriu

sale – atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal posesiv

5.  ”să-și urmeze părinții în Franța pentru ocuparea unui post diplomatic….” – propoziție subordonata SUBIECTIVĂ

care-l pasionau încă din copilărie.” – propoziție subordonată ATRIBUTIVĂ

6. Un exemplu de frază în care să existe o propoziție subordonată PREDICATIVĂ este:

Întrebarea este 1/care copil va merge cu noi în tabără la Predeal. 2/

P1 = propoziţie principală        P2 = propoziție subordonată predicativă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *